TopImage

In de loop der eeuwen heeft de kerk van Waarde vele aangestelden en vele dienaren gehad. De geschiedschrijving vanaf 1405 laat ons weten wie dat zijn geweest.

Line

1405 - 1572

1583-heden

Line