Kerkelijk Leven

Predikant: Vacant.

Consulent: Ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2,
4416 EG Kruiningen
Telefoon 0113 785227 of 06 18511090

Scriba Mw. C. Noordam-Boot, Coolhofflaan 6,
4414 BK Waarde
Telefoon 0113 502972


 

Zondag 19 maart, 5e Lijdenszondag
10.00 uur: ds. A.A.S. ten Kate, Bergen op Zoom
Autodienst: dhr. M. Willeboer, tel. 503364
Bloemendienst: mw. C. Jacobusse-Kootstra en mw. M. van Weele-Zuidweg

Zondag 26 maart, 6e Lijdenszondag
10.00 uur: mw. M. Keijzer-Meeuwse, Voorburg
Diaconiecollecte: De Herberg
Autodienst: dhr. H. Koeman, tel. 501928
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan

Bij de diensten
Aanstaande zondag hoopt ds. Ten Kate uit Bergen op Zoom voor te gaan in de dienst. Regelmatig maakt hij de reis naar Waarde om in onze gemeente het evangelie te verkondigen. Bij mw. Keijzer uit Voorburg ligt dat anders. De lange reis vanuit het “Wilde Westen” naar het prachtige Zeeland is voor Waarde 1x per jaar. Maar haar eerdere ervaringen met onze gemeente maakt dat zij die lange reis er vreugdevol voor over heeft om het Woord in Waarde te bedienen. Ontvang beide voorgangers met vreugde en uw aanwezigheid.
GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN GEWENST.

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe. 

Zondag 26 maart is de collecte bestemd voor De Herberg, Oosterbeek
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho- sociale problemen een rol spelen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: De Herberg

Verantwoording diaconale collectes
De diaconiecollectes hebben in de maand februari in totaal € 1.531,85 opgebracht. Dat is inclusief  € 124,65 voor het plaatselijk jeugdwerk (€ 62,30 voor de JeugdKerk en € 62,35 voor de instuif) en € 129,70 voor de Stichting PanBi. Voor het bloemenfonds 2 giften ontvangen met een totaal bedrag van € 14,10 en € 30,-- voor beeld en geluid. De speciale collecte voor Kerk in Actie hulp in Syrië heeft het mooie bedrag van € 1.200,-- opgebracht.
Alle gulle gevers heel hartelijk dank.

Stille Week
In de Stille Week worden er in onze dorpskerk op 5, 6 en 7 april drie bijeenkomsten gehouden.
Woensdagavond een vesper, donderdagavond een bijeenkomst met zang en stilte en vrijdagavond een dienst waarin we het Heilig Avondmaal mogen vieren. 
Alle bijeenkomsten staan in het teken van het lijden van onze Heer Jezus Christus.

Koningsdagrommelmarkt 2023, Gawege 12, t.b.v. Zeeuwse WensAmbulance
Op 27 april hopen we weer de Koningsdagrommelmarkt te kunnen houden. Dit jaar hebben we als doel gekozen: de Zeeuwse WensAmbulance, een jong initiatief van Bram Lagendijk uit Krabbendijke. Meer hierover kunt u lezen op de website https://www.zeeuwsewensambulance.nl
We hopen op een mooie opbrengst, dus heeft u nog spullen liggen die u wilt geven voor de rommelmarkt op Gawege 12 te Waarde? Vanaf half maart willen wij het graag in ontvangst nemen. Graag van tevoren even contact opnemen via 06 42 59 91 84 of actievanwaarde@gmail.com.
En anders zien we u graag op 27 april! De markt wordt om 9.00 uur geopend.
Marien Hogendoorn en Gerard Temminck

Agenda
21 maart  19.30 - 20.30 uur  Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
23 maart  19.45 uur            "MeerWaarde"   : Bijbelkring
26 maart  10.00 uur            "MeerWaarde"   : JeugdKerk
28 maart  19.30 - 20.30 uur  Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed

Collectes
Voorlopig blijven we nog aangepast collecteren. Dat wil zeggen alleen bij de uitgang. We roepen u daarom op om uw gift over te blijven maken naar diaconie en kerkbeheer.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0173 9589 82.
Het rekeningnummer van kerkbeheer is: NL81 RABO 0333 6039 07. 
U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 24 maart inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor drie weken.

De kerkenraad
 

 

terug

jsItem