Kerkelijk Leven

 

Waarde
Hervormde Gemeente

Predikant: Vacant
Consulent: Ds. P. de Graaf  tel. 0113 785227 of 06 18511090
Scriba: Mw. C. Noordam Boot  tel. 0113 502972
Email: hgwaarde@outlook.com

Zondag 3 december, 1e Advent
10.00 uur: dhr. T. van Teijlingen, Goes
Diaconiecollecte: Stichting De Figurant
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515
Bloemendienst: mw. R. Lagendijk-Cornelisse
Koffiedrinken in de Wandelkerk

Zondag 10 december, 2e Advent
10.00 uur: ds. A.H. Groen, Sliedrecht
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. E. Balkestein-Oskam en I. Weststrate

Bij de diensten
Aanstaande zondag is het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Na de dienst is er koffiedrinken in de Wandelkerk. Afgelopen zondag hebben we het oude kerkelijk jaar afgesloten met een dienst waarin we de namen van zeven gemeenteleden hebben genoemd die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de 1e zondag van Advent. Vier weken lang gaan we als gemeente vol verlangen uitkijken naar dat moment waarop we met onbegrijpelijke verwondering en grote dankbaarheid Gods liefdevol omzien naar deze wereld zien in de geboorte van dat kleine kwetsbare Kind in Bethlehem. Op die 1e Adventszondag hopen we de heer Theo van Teijlingen in de dienst te verwelkomen. Het is altijd een bijzondere ontmoeting als de heer Van Teijlingen in ons midden is. Zijn muzikale gaven met stem en instrument geven altijd een extra dimensie aan de eredienst. Die extra’s zijn op een heel andere manier op de 2e zondag van Advent ook met volle teugen te genieten. Op zondag 10 december hopen we namelijk onze oud predikant dominee Groen in ons midden te hebben. Ruim negen jaar heeft hij zijn sporen getrokken door onze gemeente. We genieten nog steeds van de vruchten van zijn arbeid en de onvergetelijke herinneringen mogen op zo’n dag weer even extra gekoesterd worden.
GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN GEWENST.

Omzien naar elkaar
De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin, bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

Zondag 3 december is de collecte bestemd voor Stichting De Figurant
Het werk is opgezet vanuit de stichting 'Youth with a Mission' waar Els van Teijlingen sinds 1997 in Oeganda voor werkt. 
Amecet is één van de projecten waar Stichting de Figurant zich voor inzet. Amecet betekent  ‘schuilplaats van vrede’. Amacet is er voor kinderen die ernstig ziek en ondervoed zijn en daarbij ook veelal aids hebben en als wees zijn binnengebracht. Er word gewerkt aan een methode om oudere kinderen te trainen in medicijngebruik en ze voor te bereiden op hun plaats in de samenleving. Ze worden liefdevol verzorgd en verblijven daar zolang als nodig is. De kinderen gaan terug naar hun familie of clan wanneer ze stabiel zijn en voldoende zijn aangesterkt. Vrede en alle goeds namens Stichting de Figurant!
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: De Figurant.

Ontmoetingsmiddag
Woensdag 22 november hebben we weer een ontmoetingsmiddag gehouden. We begonnen met een kopje koffie of thee en daarbij een plakje arretjescake of appelcake. Daarna was het tijd voor de spelletjes.
Het was een gezellige en ontspannen middag en deze werd afgesloten met een kopje soep en een broodmaaltijd.
Fijn dat u er was en we hopen dat u de volgende keer er ook weer bij bent.

Met vriendelijke groet,
Ineke en Ina

Crèche - Kindernevendienst
Sinds enige tijd horen we kinderstemmetjes in de kerk. Het is heel fijn dat de ouders hen meenemen naar de kerkdienst. Een duidelijk teken dat het Woord doorgegeven wordt. Onze kerkdiensten zijn best saai voor de kleintjes maar daar gaat verandering in komen. Jeannine en Joëlle gaan een gecombineerde crèche-kindernevendienst starten. Op 1e Advent gaat het gebeuren. Het is de bedoeling dat de ouders met hun kleintjes gewoon naar de kerk komen. Tijdens de dienst verlaten de kindjes de kerk en gaan ze in "MeerWaarde" luisteren naar een Bijbelverhaal, liedjes zingen, kleuren of gewoon lekker spelen. We beginnen met een klein groepje maar we hebben de hoop en het vertrouwen dat we in onze Gemeente wat moois mogen opbouwen.

Adventskalender
In de Wandelkerk ligt een Adventskalender voor u klaar. Met het thema ‘Ga mee!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk. Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in deze bijzondere tijd op weg naar Kerst. 

Agenda
  4 december   19.30 uur                "MeerWaarde"   : Bijbelkring
  5 december   19.30 - 20.30 uur   Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
  6 december   10.00 uur                Steeweg 38A     : Belijdeniscatechese
12 december   19.30 - 20.30 uur   Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed

Collectes
Wij roepen u op uw giften voor diaconie en kerkbeheer over te maken op de onderstaande rekeningnummers. U kunt uw giften ook kwijt in de collectezakken bij de uitgang.

Het rekeningnummer van de diaconie is:
NL97 RABO 0173 9589 82

Het rekeningnummer van kerkbeheer is:
NL81 RABO 0333 6039 07

U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 8 december inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor drie weken.
                                                                                                                      De kerkenraad 

terug

jsItem