Kerkelijk Leven

Predikant: Vacant.

Consulent: Ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2,
4416 EG Kruiningen
Telefoon 0113 785227 of 06 18511090

Scriba Mw. C. Noordam-Boot, Coolhofflaan 6,
4414 BK Waarde
Telefoon 0113 502972


 

Zondag 14 mei
10.00 uur: ds. J.H. van Wijk, Oud-Vossemeer
Diaconiecollecte: Stichting Onyame
Autodienst: mw. H. van Houte-van Oeveren
Bloemendienst: mw. C. Jacobusse-Kootstra en mw. M. van Weele-Zuidweg

Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur: ds. A. Hamstra, Bergen op Zoom
Autodienst: dhr. M. de Kunder, tel. 501515

Zondag 21 mei
10.00 uur: mw. C.E. Bakker, Sommelsdijk
Autodienst: dhr. W. de Leeuw, tel. 501286
Bloemendienst: mw. J. Vreeke-Krijnsen en mw. W. van de Velde-Haan

Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag
10.00 uur: mw. K. Koppenaal-van de Velde, Dirksland
Autodienst: dhr. M. Willeboer, tel. 503364
Bloemendienst: mw. R. Overbeeke en mw. M. Temminck-van Oostende

Bij de diensten
De komende weken sluiten we een kerkelijk tijdperk af dat begonnen is op 1e Advent. Een paar weken lang hebben we ons bezonnen op de betekenis van de komst van Gods Zoon als mensenkind. Het “Ere zij God” klonk uit vele kelen. Een paar weken na Kerst brak de Lijdenstijd aan. Vele weken hebben we geprobeerd de betekenis van het lijden van Jezus te doorgronden. Op Goede Vrijdag vierden we voor het eerst of opnieuw onze bevrijding. Want Hij brak zijn lichaam en vergoot zijn bloed tot vergeving van onze zonden. We waren er stil van. Pasen bevestigde de betekenis van Goede Vrijdag en het “U zij de glorie, opgestane Heer” klonk over de hele wereld. De komende weken staan we stil bij de terugkeer van de Zoon naar de Vader en vieren we 10 dagen daarna de uitstorting van de Heilige Geest op mensenkinderen die als instrumenten in Gods hand de grote betekenis van al die heilsfeiten in de wereld mogen verkondigen. Tot zelfs in Waarde. Het zijn de gastpredikanten, al dan niet wat meer bij u bekend, die het verrukkelijke voorrecht hebben om met de Geest van Pinksteren u het evangelie te mogen verkondigen.
GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN GEWENST.

Zondag 14 mei is de collecte bestemd voor Stichting Onyame
Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven. Doel is om hen mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Dit alles vanuit de overtuiging dat God overal aanwezig is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken. Het werk van Onyame in Ghana is gericht op de twee meest kwetsbare groepen: vrouwen en kinderen. De projecten zijn te verdelen over drie thema’s: gezondheidszorg, opvoeding en onderwijs, landbouw en inkomen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de diaconie, onder vermelding van: Stichting Onyame

Bloesemrit
Dinsdag 25 april hebben we met 20 deelnemers een mooie rit gemaakt langs de fruitbomen met de prachtige perenbloesem. Zo hier en daar zagen we ook al de appelbloesem.
Bovendien hebben we genoten van de nog volop in bloei staande sierkersen. Het was een gezellige middag en ook de zon liet zich zien.
Vanaf deze plek willen we ieder bedanken voor de geboden hulp en natuurlijk de chauffeurs die bereid waren met de auto te rijden. Fijn dat u erbij was!

Met vriendelijke groet,
Ineke en Ina

Jaarrekening 2022
De jaarrekening over 2022 van kerkbeheer is door de kerkenraad voorlopig goedgekeurd en zal van 15 t/m 23 mei ter inzage liggen voor de gemeente.
De rekening ligt ter inzage bij kerkrentmeester Chris Westveer, Havenstraat 5. Graag even een belletje op telefoonnummer 502553.

Bezorgers gezocht
Een praktisch stukje kerkenwerk en nog gezond ook: het bezorgen van Kerkelijk Leven. We zijn op zoek naar een aantal bezorgers die alleen of met z’n tweeën een aantal maanden per jaar Kerkelijk Leven willen rondbrengen in en rondom Waarde. Het gaat om ongeveer 110 adressen en kost een uurtje van uw tijd, eens in de 2 á 3 weken. Wanneer we met een groepje bezorgers zijn, maken vele handen licht werk en bent u niet het hele jaar de klos. U kunt zich opgeven bij Leo Noordam, tel. 502972.

Opbrengst rommelmarkt Koningsdag Gawege
De Koningsdagrommelmarkt op Gawege voor de stichting Zeeuwse WensAmbulance heeft het mooie bedrag van € 4.462,90 opgebracht. Allen hartelijk dank voor de donaties!
Marien Hogendoorn en Gerard Temminck

Pinksterzendingsweek: collecte Kerk in Actie, kinderbijbels in Egypte
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld om een eigen bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden. Dat lukt alleen als je het hele bijbelboek leest. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Een feest van hoop!
Wilt u dit project steunen?
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL54 RABO 0333 6427 08 t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente Waarde of in de zendingscollectezak doen in de Wandelkerk. Hartelijk dank!

Agenda
21 mei  10.00 uur               "MeerWaarde"   : JeugdKerk
16 mei  19.30 - 20.30 uur  Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
23 mei  19.30 - 20.30 uur  Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed
30 mei  19.30 - 20.30 uur  Hervormde Kerk: moment van bezinning en gebed

Collectes
Wij roepen u op uw giften voor diaconie en kerkbeheer over te maken op de onderstaande rekeningnummers. U kunt uw giften ook kwijt in de collectezakken bij de uitgang.

Het rekeningnummer van de diaconie is:
NL97 RABO 0173 9589 82

Het rekeningnummer van kerkbeheer is:
NL81 RABO 0333 6039 07

U kunt daarbij vermelden dat het om een collecte gaat met eventueel de datum.

Tenslotte
De kopij voor het volgende Kerkelijk Leven graag uiterlijk 26 mei inleveren bij Ina Weststrate (email: iweststrate@hetnet.nl). Dat nummer is voor drie weken.

                                                                                                                      De kerkenraad

 

terug

jsItem